نهج البلاغه | راهکاری برای دفع وسوسه شیطان و ترک عادات زشت

حسینی قمی ضمن شرحی از نهج البلاغه می‌گوید نباید وارد وسوسۀ شیطان شویم.گناه و عادت گناه را برطرف...

ادامه مطلب